OZNAM

Táto webová stránka už nie je aktuálna.
S platnosťou od 01/2022 bude ponuka spoločnosti Plettac Systems prezentovaná na novej webovej stránke www.tglobal.eu.

 

Riešenia pre ropný, plynárenský a chemický priemysel

Spoločnosť Plettac Systems s.r.o. sa už dlhodobo venuje dodávaniu kamerovej techniky pre špeciálne aplikácie. Jedným zo špeciálnych použití kamerovej techniky je použitie v plynárenskom alebo ropnom priemysle. V týchto prostrediach sa kladú vysoké nároky na bezpečnostnú prevádzku všetkých elektronických systémov, keďže sa tam vyskytuje výbušné prostredie.

Výbušné prostredieNaša ponuka systémov pre výbušne prostredie

kamera do výbušného prostredia
kamera do výbušného prostredia
detektor

kamera do výbušného prostredia
LED osvetlenie do výbušného prostredia
detektor

Kamerové systémy s novými funkciami pre ropný a plynárenský priemysel

Hlavnou funkciou kamerového systému je chrániť objekt a tiež osoby v ňom sa nachádzajúce pred nežiaducim vstupom, prípadne iným ohrozením. Kamerový systém má však aj výrazný preventívny charakter, ktorého podstatou je, že vďaka viditeľnosti niektorých častí zariadenia odrádza potenciálnych páchateľov pred neoprávneným vstupom či ohrozením objektu. V neposlednom rade je kamerový záznam veľkým prínosom pri odhaľovaní a zadržaní páchateľov, ktorí do objektu vnikli, prípadne ho inak narušili. V súčasnosti sa kamerový systém stáva tiež vyhľadávanou a efektívnou formou sledovania zamestnancov, pričom takéto využitie v sebe nesie možnosť kontroly diania na pracovisku a zabránenia nežiaducej činnosti či aktivít zamestnancov.

T-Complex Monitoring

Ochrana pred vážnymi poruchami a haváriami zariadení

T-Complex systém je navrhnutý pre monitorovanie špecifických priemyselných objektov, častí infraštruktúry, prípadne vybratých technologických procesov, u ktorých existuje zvýšené riziko vzniku kritických situácií z dôvodu zlyhania technického zariadenia. Maximum funkcionality dosahuje systém vďaka unikátnej kombinácii rôznych detekčných systémov, ktoré z neho robia komplexný monitorovací systém.

Monitoring v reálnom čase, detekcia, retrospektívna analýza

Základom systému T-Complex je T-Sensors Manager

T-Sensors Manager je špeciálny detekčný systém, ktorý v kombinácii s rôznymi senzormi a detektormi slúži na nepretržité sledovanie a detekciu zmien vybraných technických parametrov a fyzikálnych veličín. T-Sensors Manager dokáže detegovať zmeny sledovaných parametrov a účinne varovať operátora zariadenia, ak niektorý z parametrov prekročí bezpečnú hodnotu. Pri včasnom varovaní je operátor schopný odvrátiť hroziace nebezpečenstvo a eliminovať tak potenciálne škody.

Systém, ktorý predvída hroziace nebezpečenstvo

Jednou z výhod T-Sensors Managera je jeho schopnosť predvídať hroziace nebezpečenstvo. Inteligentný softvér dokáže rozpoznať nebezpečenstvo už v jeho počiatočnej fáze, keď sledované parametre začnú prechádzať zo stabilného stavu do nestabilného. Obvykle to býva oveľa skôr, ako dôjde ku skutočnej nebezpečnej situácii. V takomto prípade systém vyšle tzv. “technický alarm” a umožní tak operátorovi v predstihu vykonať preventívne opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.

V systéme môžu byť na teplotný monitoring použité aj termovízne kamery. Tie dokážu detegovať nepredvídateľné teplotné zmeny aj tvarovo zložitých objektov (prekročenie teplotných limitov, prudké stúpanie teploty).

Termovízny obrázokTermovízny obrázokTermovízny obrázok

Možnosti pripojenia senzorov

Do systému je možné pripojiť aj iné typy senzorov. Tie v kombinácii s detekčným systémom T-Sensors Manager poskytujú podobnú funkcionalitu, ako už spomínané termovízne kamery. Senzormi je napríklad možné zachytiť nežiaduce zmeny tlaku, výšky hladiny, veľkosti prúdu a napájacieho napätia, únik kvapalín a horľavých plynov a mnohé iné parametre. Deteguje sa hlavne prekročenie preddefinovaných limitov, prípadne prudký nárast/pokles veľkosti parametra.

Možnosti pripojenia senzorov

Riešenie „Všetko v jednom“

multifunkčná platforma, modulárna koncepcia

Vďaka modulárnej multifunkčnej platforme môže byť systém T-Complex použitý na implementáciu v odvetvovo a bezpečnostne špecifických riešeniach akejkoľvek veľkosti a zložitosti. Základom T-Complex systému je hlavný riadiaci systém, ktorý vykonáva video a alarmový manažment. K hlavnému riadiacemu systému je možné pripojiť niekoľko doplnkových modulov.

modulárna multifunkčná platforma systému T-Complex

Chcete sa o systéme T-complex dozvedieť viac? Kliknite tu!

 

Prevencia je lacnejšia ako spôsobené škody!

prístav

Sme distribútor kvalitných značiek

  • GeoVision
  • Eneo
  • FLIR
  • JVC
  • Funkwerk
  • Ahlberg Electronics
  • 1
  • 2

Plettac Systems

Spoločnosť Plettac Systems s.r.o. je tradičným distribútorom kamerových technológií a kamerových komponentov. Našim zákazníkom ponúkame technológie a služby, ktoré pokrývajú všetky fázy úspešného nasadenia kamerových technológií do praxe.

Kontakt

 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 +421 43 3211 441
 +421 43 5320 446

Pripojte sa k nám